Vi levererade vitvaror till Knarrholmens nybyggen.